SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
116311101 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 7,5
 [G] 116311SEÇ-I Seçmeli I 3+0+0 Seçmeli 22,5 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
116312701 Yüksek Lisans Semineri 0+0+0 Zorunlu 7,5
 [G] 116312SEÇ-II Seçmeli II 3+0+0 Seçmeli 22,5 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
116321702 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
116321703 Yüksek Lisans Tezi 0+1+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
116322702 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
116322703 Yüksek Lisans Tezi 0+1+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 30
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=1163