SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115111101 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 7,5
 [G] 117716SEÇ-1 Seçmeli Ders Grubu-1 3+0+0 Seçmeli 30 4
Toplam AKTS 37,5
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115112101 Nicel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3+0+0 Zorunlu 7,5
115112701 Yüksek Lisans Semineri 0+0+0 Zorunlu 7,5
 [G] 117716SEÇ-2 Seçmeli Ders Grubu-2 3+0+0 Seçmeli 30 4
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115121702 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
115121703 Yüksek Lisans Tezi 0+1+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 30
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=5566