SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Türkçe Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
117511101 Türkçe Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 7,5
117511102 Türkçe Eğitimi Alanında Nicel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 7,5
[G] 1175SEÇ-I Seçmeli Ders Grup 3+0+0 Seçmeli 15 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
117512101 Türkçe Eğitimi Alanında Nitel Araştırma Yöntemelri 3+0+0 Zorunlu 7,5
117512701 Yüksek Lisans Semineri 0+0+0 Zorunlu 7,5
[G] 1175SEÇ-II Seçmeli Ders Grup 3+0+0 Seçmeli 22,5 3
Toplam AKTS 37,5
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
117512702 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
117521701 Yüksek Lisans Tezi 0+1+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 30
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=5567