EĞİTİM FAKÜLTESİ / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011301 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
200011303 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
200012302 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
201411101 Bilişim ve Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
201411102 Eğitimde Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 5
201411103 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 3
430111301 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
710111301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011302 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
200012301 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
200012303 Türk Dili 2 3+0+0 Zorunlu 5
201412101 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 2+2+0 Zorunlu 5
201412102 Elektronik Devre Elemanları 3+0+0 Zorunlu 5
201412103 Programlama Öğretimi Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
430112301 Yabancı Dil 2 2+0+0 Zorunlu 3
710112301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200021302 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
200021434 Mesleki İngilizce 2+0+0 Zorunlu 3
201421101 Bilişim Sistemleri Donanımı 3+0+0 Zorunlu 4
201421102 Temel Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
201421103 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2+2+0 Zorunlu 4
201421104 Öğretim Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli (AE) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli (MB) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 1 (GK) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200022301 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
200022302 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
201422201 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
201422202 Bilişim Etiği ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
201422203 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 3
201422204 İleri Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 2 (AE) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 2 (GK) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 2 (MB) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200031301 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
200031302 Eğitimde Ahlâk ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
201431101 Eğitimde Modelleme ve Tasarım 2+2+0 Zorunlu 5
201431102 Web Tabanlı Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
201431103 Bilişim Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 3 (AE) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 3 (GK) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 3 (MB) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200022303 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
200032301 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
200032302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
201432101 Bilgisayar Ağları 3+0+0 Zorunlu 3
201432102 Açık ve Uzaktan Öğrenme 3+0+0 Zorunlu 3
201432103 İşletim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 4 (AE) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 4 (GK) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 4 (MB) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200041301 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
200041302 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
201441101 Fiziksel Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
201441102 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 5 (AE) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 5 (MB) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200042301 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 10
200042302 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
201442105 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
201442106 Mobil Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
 [G] Seçmeli 6 (AE) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 6 (MB) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=6014