EĞİTİM FAKÜLTESİ / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011301 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
200011302 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
200011303 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
200011304 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
203111101 Psikolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
203111102 Kültürel Antropoloji 2+0+0 Zorunlu 4
430111301 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
710111301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200012302 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
200012303 Türk Dili 2 3+0+0 Zorunlu 5
200021301 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
203112101 Gelisim Psikolojisi 1 2+0+0 Zorunlu 4
203112102 Fizyolojik Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
203112103 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danıs¸ma 2+0+0 Zorunlu 5
430112301 Yabancı Dil 2 2+0+0 Zorunlu 3
710112301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200021302 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
203121101 Gelişim Psikolojisi 2 2+0+0 Zorunlu 4
203121102 Öğrenme Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 4
203121103 Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
203121104 Temel İstatistik 2+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli (AE) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 1 (GK) Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 1 (MB) Karşılaştırmalı Eğitim 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200022301 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
200022302 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
200022303 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
203122101 Kişilik Kuramları 2+0+0 Zorunlu 2
203122102 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2+0+0 Zorunlu 2
203122103 Karakter ve Deger Egitimi 2+0+0 Zorunlu 3
203122104 Test Dışı Teknikler 1+2+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 2 (AE) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 2 (GK) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 2 (MB) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200032301 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
200032302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
203131101 Davranış Bozuklukları I 2+0+0 Zorunlu 3
203131102 Psikolojik Testler 1+2+0 Zorunlu 3
203131103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
203131104 Psikolojik Danışma Kuramları 2+0+0 Zorunlu 2
203131105 Mesleki Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] OSD ORTAK SEÇMELİ-1 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 3 (AE) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 3 (MB) Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200031301 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
200031302 Eğitimde Ahlâk ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
203132101 Davranış Bozuklukları II 2+0+0 Zorunlu 2
203132102 Psikolojik Danışma Becerileri 1+2+0 Zorunlu 4
203132103 Grupla Psikolojik Danışma 2+0+0 Zorunlu 3
203132104 Mesleki Rehberlik Uygulamalar 1+2+0 Zorunlu 2
203132105 Manevi Danışmanlık 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] Seçmeli 4 (AE) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 4 (GK) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 4 (MB) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200041302 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
203141101 Okullarda RPD Uygulamaları I 2+6+0 Zorunlu 10
203141102 Aile Danışmanlığı 2+0+0 Zorunlu 2
203141103 Meslek Etiği ve Yasal Konular 2+0+0 Zorunlu 2
203141104 RPD’de Program Geliştirme 2+0+0 Zorunlu 2
203141105 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I 1+2+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 5 (AE) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 5 (MB) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
203142101 Okullarda RPD Uygulamaları II 2+6+0 Zorunlu 10
203142102 Çocuk Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
203142103 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 2+0+0 Zorunlu 3
203142104 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 2+0+0 Zorunlu 3
203142105 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II 1+2+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 6 (AE) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 6 (MB) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=6031