EĞİTİM FAKÜLTESİ / Türkçe Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011301 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
200011303 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
200011304 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
200012302 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
202711101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 2+0+0 Zorunlu 3
202711102 Osmanlı Türkçesi 1 2+0+0 Zorunlu 3
202711103 Türk Dil Bilgisi 1 2+0+0 Zorunlu 2
430111301 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
710111301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011302 Eğitim Sosyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
200012301 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
200012303 Türk Dili 2 3+0+0 Zorunlu 5
202712101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 2+0+0 Zorunlu 3
202712102 Osmanlı Türkçesi 2 2+0+0 Zorunlu 3
202712103 Türk Dil Bilgisi 2 2+0+0 Zorunlu 3
202712104 Dil Eğitiminin Temel Kavramları 2+0+0 Zorunlu 4
430112301 Yabancı Dil 2 2+0+0 Zorunlu 3
710112301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200021301 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
200021302 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
202721101 Çocuk Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 2
202721102 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
202721103 Türk Halk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
202721104 Yeni Türk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
202721105 Türk Dil Bilgisi 3 2+0+0 Zorunlu 3
202721106 Eski Türk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 1 (GK) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 1 (MB) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200022301 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
200022302 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
202722101 Türkçe Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
202722102 Türk Halk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 2
202722103 Yeni Türk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 3
202722104 Türk Dil Bilgisi 4 2+0+0 Zorunlu 3
202722105 Eski Türk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] Seçmeli 1 (AE) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 2 (GK) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 2 (MB) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200022303 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+1+0 Zorunlu 3
200031301 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
200031302 Eğitimde Ahlâk ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
202731101 Dinleme Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
202731102 Okuma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
202731103 Dilbilimi 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] OSD ORTAK SEÇMELİ-1 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 2 (AE) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 3 (MB) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200032301 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
200032302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
202732101 Yazma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
202732102 Konuşma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
202732103 Metindilbilim 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 3 (AE) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 4 (GK) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 4 (MB) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200041301 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
200041302 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
202741101 Dil Bilgisi Öğretimi 2+0+0 Zorunlu 2
202741102 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] Seçmeli 4 (AE) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 8 2
 [G] Seçmeli 5 (MB) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200042301 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 10
200042302 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
202742101 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
202742102 Dünya Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 5 (AE) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 6 (MB) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=8139