EĞİTİM FAKÜLTESİ / Sınıf Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200011301 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
200011302 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
200011303 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
200011304 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
203311101 İlkokulda Temel Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
203311102 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 2+0+0 Zorunlu 3
430111301 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
710111301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200012301 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
200012302 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
200012303 TÜRK DİLİ 2 3+0+0 Zorunlu 5
203312101 ÇEVRE EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 4
203312102 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
203312103 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 4
430112301 YABANCI DİL 2 2+0+0 Zorunlu 3
710112301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200021301 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
200022301 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
203321301 İlkokulda Drama 2+0+0 Zorunlu 4
203321302 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 0+2+0 Zorunlu 3
203321303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 6
 [G] Seçmeli (AE) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 1 (GK) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 1 (MB) Seçmeli 1 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200021302 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
200022302 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
200022303 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
203322301 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
203322302 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] OSD ORTAK SEÇMELİ -1 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 2 (AE) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 2 (MB) Seçmeli 2 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200031301 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
200031302 EĞİTİMDE AHLÂK VE ETİK 2+0+0 Zorunlu 3
203331301 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
203331302 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
203331303 FEN ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 3 (AE) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 3 (GK) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 3 (MB) Seçmeli 3 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200032301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
200032302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
203332301 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
203332302 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
203332303 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 4 (AE) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 4 (GK) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 3 1
 [G] Seçmeli 4 (MB) Seçmeli 4 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200041301 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6+0 Zorunlu 10
200041302 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
203341301 MÜZİK ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
203341302 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] Seçmeli 5 (AE) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 5 (MB) Seçmeli 5 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
200042301 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6+0 Zorunlu 12
200042302 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
203342301 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
203342302 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] Seçmeli 6 (AE) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
 [G] Seçmeli 6 (MB) Seçmeli 6 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=8142