SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Sınıf Eğitimi ( Doktora ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115211101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 10
115211102 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Güncel Konular 3+0+0 Zorunlu 10
 [G] 1152SEÇ-1 Secmeli 1 3+0+0 Seçmeli 10 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115212101 Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 10
 [G] 1152SEÇ-2 Seçmeli 2 3+0+0 Seçmeli 20 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115221701 Doktora Semineri 0+0+0 Zorunlu 10
115221702 Doktora Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
 [G] 1152SEÇ-3 Seçmeli 3 3+0+0 Seçmeli 10 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115221704 Doktora Yeterlik Çalışması 0+0+0 Zorunlu 0
Toplam AKTS 0
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
115231703 Doktora Tezi 0+1+0 Zorunlu 20
Toplam AKTS 20
https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=23&curSunit=8534